ODA LT ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir www.odapro.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, banką, iš kurio bus vykdomas apmokėjimas ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.odapro.lt el. parduotuvėje.

 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais el. parduotuvės Pirkėjai yra:
3.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
3.1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
3.1.3. juridiniai asmenys;
3.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
3.2. Klientas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo, nenurodydamas priežasties, atsisakyti prekės ir ją grąžinti.
3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.5. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
3.6. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el.paštu: logistika@odapro.eu. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje. Grąžinant prekę turi būti pridėtas prekės apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas pastebėjęs nesąžiningus Pirkėjo veiksmus, turi teisę atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir informuoti apie tai Pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.5. Pardavėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.6. Pardavėjas turi organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.Atsiskaičius banko kortele, pinigai grąžinami tik į kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
4.8.Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.
4.9.Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 darbo dienas. Atsiskaičius banko kortele, pinigai grąžinami tik į kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
5. Prekių pristatymas
5.1. Lietuvos teritorijoje Pardavėjas pristato užsakytas prekes per 2-4 darbo dienas, švenčių ar ekstremalių situacijų periodu per 2-7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes per Pirkėjo pasirinktą kurjerių tarnybą. Užsakymų pristatymas į užsienio valstybes iki 30 darbo dienų.
5.2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje ). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
5.3. Prekių pristatymo kaina:
5.3.1. Lietuvoje prekių pristatymo kaina – 3 EUR (įskaitant PVM). Užsakant prekes į Kuršių Neriją gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai. Perkant už 39 EUR ir daugiau – pristatymas Lietuvoje nemokamas.

5.3.2. Latvijoje ir Estijoje pristatymo kaina:

5.3.3 Omniva paštomate – 10 EUR (įskaitant PVM)

5.3.4.. DPD paštomate – 18 EUR (įskaitant PVM)

5.3.5.. DPD kurjerio pristatymas – 18 EUR (įskaitant PVM).


5.3.6.Prekių pristatymas siuntoms iki 2 kg į kitas ES šalis – 22 EUR (įskaitant PVM). Perkant už 200 EUR ir daugiau – pristatymas šiose šalyse nemokamas.

5.3.7. Prekių pristatymas siuntoms iki 2 kg į Didžiąją Britaniją, Islandiją, Šveicariją – 22 EUR (įskaitant PVM). Perkant už 200 EUR ir daugiau – pristatymas šiose šalyse nemokamas.

Jei norite užsakyti prekių į kitas šalis – parašykite užsakymą order@odapro.eu

5.3.8.. Pasirinkus prekių atsiėmimą ODA klinikoje Vilniuje ar Kaune, užsakymas yra saugomas 7 kalendorines dienas. Praėjus 7 kalendorinėms dienoms užsakymas - anuliuojamas.

 6. Prekių grąžinimas
6.1. Klientas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo, nenurodydamas priežasties, atsisakyti prekės ir ją grąžinti.

6.2. Prekes, kurias pirkėjas nori grąžinti su nepažeista pakuote ir įrodančiu pirkimo dokumentu Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos:

6.2.1. ODA klinikose J. Jasinskio g. 10, Vilniuje ir Jonavos g. 7, Kaune.
6.2.2. Per DPD kurjerį. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, originali prekės pakuotė nepažeista, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą (dėl grąžinimo formos kreipkitės logistika@odapro.eu). Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už prekes bei jų pristatymą pirkimo metu sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

 7. Atsakomybė
7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 8. Informacijos siuntimas
8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

 9. Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.