UAB „ODA LT“ verslo procesų optimizavimas, konkurencingumo bei darbo našumo didinimas

UAB  „ODA LT“ nuo 2016 m. balandžio 8 d. pradėjo įgyvendinti projektą  „UAB „ODA LT“ verslo procesų optimizavimas, konkurencingumo bei darbo našumo didinimas“.

Įmonė UAB „ODA LT“ sėkmingai vykdo veiklą kosmetikos gamybos sektoriuje Lietuvoje. Įmonė įkurta 2009 metais, tačiau jau dabar turi didelį ratą nuolatinių klientų. Siekiant toliau užtikrinti aukštą produkcijos konkurencingumą šiame rinkos segmente būtina nuolat kelti įmonės produktyvumą, gerinti verslo procesų efektyvumą.

Projekto tikslas - apjungti įmonėje vykstančius procesus į vieningą informacinę sistemą ir automatizuoti veiklas, kurioms nebūtinas aktyvus darbuotojų dalyvavimas. Tai didintų įmonės darbo našumą, taip pat skatintų apyvartos augimą.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, kuri taip pat bus integruota su elektronine parduotuve. Programinės įrangos integracija su elektronine parduotuve padidins įmonės efektyvumą, sumažins produkcijos gamybai skirtus kaštus, padės įgyti konkurencinį pranašumą kokybės prasme bei padidins darbuotojų darbo našumą. Planuojamas įgyvendinti projektas yra inovatyvus, kadangi juo sprendžiamoms problemoms įmonė pasitelkia naujausias technologijas ir modernius verslo sprendimus, kurie yra būtini įmonės veikloje. Šiuo metu turimi įrankiai neleidžia sistemingai valdyti paslaugų teikimo procesų, apdoroti duomenų, o rankinio darbo gausa užkerta kelią teikiamų paslaugų modernizavimui.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2017 m. balandžio 1 d.

Projektas  įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

Bendra šio projekto vertė – 21922,90 Eur, iš kurių 13153,74 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.