Es projektas

UAB „ODA LT“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant    
e. komercijos sprendimus

 

UAB „ODA LT“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Taip pat siekiama, kad būtų įdiegiama el. parduotuvės turinio valdymo sistema, atsiskaitymo už prekes ir pristatymo moduliai, platesnės informacijos pateikimo funkcijos bei didesnės galimybės klientų savitarnoje.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės parduotuvės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „ODA LT“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 50 000,00 Eur.  

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „ODA LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.12 – 2023.04.28

„Naujos kartos apsauginio antimikrobinio rankų priežiūros aliejaus sukūrimas“

2021 m. sausio mėn. UAB „ODA LT“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Naujos kartos apsauginio antimikrobinio rankų priežiūros aliejaus sukūrimas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas - Sukurti naujos kartos apsauginį rankų priežiūros aliejų, kuris būtų nekenksmingas rankų odai kovai su mikrobais ir virusais.

Naujai kuriamo produkto sudėtyje kaip veikliąją medžiagą planuojama naudoti lantano nitratą. Mokslinėje literatūroje aptariamas šios veikliosios medžiagos antimikrobinis ir antivirusinis poreikis, taip pat alternatyvios sudėties UAB ODA LT produktas turi regeneruojančių savybių, kurios patvirtintos produkto efektyvumo tyrimais nepriklausomoje laboratorijoje. Naudojant esamą produktą pastebimos ne tik regeneruojančios, bet ir antimikrobinės savybės - greičiau užgyja žaizdos po operacijų, terminių bei cheminių nudegimų. Siekiant sustiprinti produkto mikrobiologinį ir antivirusinį poveikį, būtina tobulinti esamą formulę, todėl projekto metu bus atliekama eksperimentinė veikla ir  išsamūs cheminiai, mikrobiologiniai ir virusologiniai tyrimai, siekiant sukurti naują produkto sudėtį ir  pagrįsti produkto efektyvumą kovoje prieš patogeninius mikroorganizmus bei virusus.

UAB „ODA LT“ įgyvendins projektą, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, maksimaliai pasiekdama paraiškoje užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas atitiks pirmąjį prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 "COVID-19 MTEP tyrimai" projektų sąlygas.

Projekto pavadinimas – „Naujos kartos apsauginio antimikrobinio rankų priežiūros aliejaus sukūrimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „ODA LT“.

Bendra projekto vertė – 169 451,92 EUR.

Projektui skirtas finansavimas – 135 561,54 EUR.

Projekto vykdymo pradžia – 2021-01-01.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-12-31.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė